วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

โอมนะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจจ์โต ประกาเสสิ วันทามิ บัณทิโต สุเมธะโส อโรคา สุมนาโหมิ
ข้าพเจ้าขอน้อมวันทาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ผู้ประสิทธิ์วิชาการแพทย์สมุนไพร
วันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและการรักษาที่ต้นเหตุเอาให้กระจ่างครับ ก่อนอื่นต้องขออภัยหากบทความของผมไปขัดแย้งกับบุคคลบางกลุ่มบางท่าน ขอให้ยอมรับในความเป็นจริง เปิดใจให้กว้างครับ เราอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้งเลย เอาความจริงใจเป็นที่ตั้งกันนะครับ
สาเหตุการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ผมจะขอพูดเป็นแบบที่เข้าใจง่ายไม่เน้นศัพท์วิชาการให้ปวดหัวครับ ระบบในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตมีดังนี้
1.หลอดเลือด ทำหน้าที่เป็นท่อส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย
2.หัวใจ ทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดเพื่อส่งผ่านหลอดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย
3.ใต ทำหน้าที่กรองของเสียในเลือดออกมาทางปัสสาวะ
4.ปอด ทำหน้าที่ฟอกอากาศและผสมอากาศการสร้างอ็อกซิเจนเลี้ยงหัวใจ
5.โลหิต ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของร่างกาย
ผมจะเปรียบเทียบกับระบบเครื่องสูบน้ำส่งน้ำเข้าในสวน จำนวน 2 เครื่องนะครับ
เครื่องที่ 1 สูบน้ำจากคลองชลประทานที่สะอาด(เปรียบเสมือนโลหิต) เครื่องสูบน้ำที่ดูแลรักษาดี( เทียบกับหัวใจ )มีเครื่องกรองตักเศษขยะที่ดี(เทียบกับใต) ใส้กรองอากาศที่สะอาดไม่มีการอุดตัน( เทียบกับปอด ) มีท่อส่งน้ำที่สะอาดไม่มีคราบโคลนอยู่ในท่อ( เทียบกับหลอดเลือด ) น้ำที่ได้มามีคุณภาพ ทำให้การเจริญเติบโตของพืชมีความสวยงามคุณภาพดี(เทียบกับคุณภาพโลหิตที่ดีในการหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย)เมื่อเป็นดังนี้ระบบการงานของร่างกายมีความสมดุลย์ดี ร่างกายย่อมมีสุขภาพดีไม่มีโรคเบียดเบียน
เครื่องที่ 2 สูบน้ำจากลำลองที่สกปรกหรือไม่ค่อยสะอาดมีขยะมากมีโคลนด้วย(เทียบกับโลหิตที่มีสารพิษตกค้างมากและมีใขมันเลือดสูง)เครื่องสูบน้ำที่ดูแลไม่ค่อยดีน้ำไม่สะอาดและมีโคลนทำให้เครื่องยนต์ต้องเร่งเครื่องเพื่อเพิ่มแรงดูดและแรงส่งน้ำ(เทียบกับโลหิตที่ร่างกายรับเอาอาหารที่มีสารพิษตกค้างอาหารขยะและรับประทานอาหารที่มีใขมันมากทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก)เครื่องกรองเศษขยะต้องทำงานหนักเลยกรอขยะได้ไม่ดีทำไห้อายุการใช้งานน้อยลง(เทียบกับ ใต ที่ต้องทำงานหนักเกินกว่าปรกติจึงกรองได้ไม่หมด จึงมีสารพิษกลับสู่กระแสเลือดมากและ ใตก็มีสภาพที่แย่ลง)ใส้กรองอากาศสกปรกไม่ได้ทำความสะอาด(เทียบกับปอดที่ได้รับอากาศที่เสียมากๆ เช่นการสูบบุหรี่มากๆทำงานในที่ๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือทำงานเกี่ยวกับสารระเหย)มีท่อส่งน้ำที่สกปรกมีคราบโคลนและขยะเกาะติดอยู่ภายในท่อ(เทียบกับหลอดเลือดที่มีใขมันเกาะติดที่ผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมีช่องทางส่งเลือดแคบลง)น้ำที่ส่งออกมาเลี้ยงพืชในสวนย่อมไม่มีคุณภาพมีคราบโคลนเกาะติดพืชและดินในแปลงผักดูดซึมลงดินยากต้นไม้ก็ต้องเสื่อมโทรมไม่มีคุณภาพ(เทียบกับโลหิตที่เหนียวข้นไม่สะอาดมีสารพิษตกค้างและมีใขมันในเลือดมากเมื่อนำไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายย่อมทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมมีแต่โรคภัยภูมิต้านทานน้อย)
สรุป สาเหตุการเกิดความดันโลหิตสูงมาจาก การรับประทานอาหารที่มีใขมันมาก สารพิษตกค้างแยะ การสูดเอาสารพิษเข้าไปมาก ทำให้โลหิตสกปรก มีความหนืดข้น หัวใจต้องทำงานหนักเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อเพิ่มแรงสูบฉีดให้หลอดเลือดนำไปส่งให้อวัยวะต่างๆของร่างกายได้ทั่วถึงโดยอัติโนมัติ เลยทำให้แรงดันในกระแสเลือดเพิ่มมากขึ้นสูง เรียกว่า ความดันโลหิตสูง
เมื่อปล่อยไว้นานๆจะทำให้กล้ามเนื่อมเนื้อหัวใจโตเพราะต้องทำงานหนัก ใตเสื่อมลามไปจนใตวาย เพราะทำงานหนักเช่นกัน เมื่อหัวใจโต ใตวาย กาลเวลาที่ผันผ่านย่อมต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ คือมาจากดินและกลับสู่ดินครับ
การรักษาโรคความดันโลหิตที่ต้นเหตุ
เหตุที่ต้องบอกว่ารักษาที่ต้นเหตุเพราะว่าการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันรักษาโดยการจ่ายยาลดความดันโลหิต แท้จริงแล้วมันคือ ยากดการเต้นของหัวใจให้ช้าลง เพื่อให้ความดันในเลือดลดลงด้วย ไม่ได้ทำให้เลือดสะอาดขึ้นหรือใขมันในเลือดลดลงแต่อย่างใด พอหยุดยาความดันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก นี่คือการรักษาที่ปลายเหตุไม่มีวันหายเด็ดขาดครับ พอกินยาผ่านไป 2 – 3 ปีมีโรคเพิ่มมาอีกคือ หัวใจโต รับยามาอีก 1 ขนาน ต่อมารับยาอีก คือ โรคไต อีก 1 ขนาน ( ยาเคมีเป็นยาร้อนมีสารตกค้างมากและมีผลต่ออวัยวะส่วนอื่นด้วย ) เริ่มจากยา 2 ซองกินที่ละ 2 เม็ด กลายเป็น 1 กล่อง กินที่ละกำมือ
ร่างกายคนใหนเล่าจะทนได้ ไม่เกิน 20 ปีจากการกินยา เม็ดแรกในวันแรก กลับบ้านเก่าแน่นอน ล้าน% ข้อมูลนี้ยืนยันจากสถิติคนไข้ของคุณหมอท่านหนึ่งที่เมตตาให้ข้อมูลมาเพราะท่านสงสารคนไข้ครับ ปัจุบันท่านหันมาสนับสนุนการรักษาแบบแพทย์แผนไทยเต็มตัวแล้วครับ โดยมีแรงต้านเล็กๆจากเพื่อนในวิชาชีพของท่านอยู่บ้าง
ก่อนอื่นต้องนำสมุนไพร รางจืด มารับประทานจะเป็น แคปซูล หรือแบบตากแห้งมาต้มกินก็ได้ครับ 3 เวลาหลังอาหารไม่เกิน 20 นาที ครั้งละ 2 แก้วกาแฟ เพื่อล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายออกมาก่อน 5 วันแล้วตามด้วยสมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูงต่อ
สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง มี 2 ตัว
1.กระเจี๊ยบตากแห้ง 1 กำมือ
2.ใบเตย จะสดหรือแห้งก็ได้ 1กำมือ
วิธีการใช้ เพียงแค่เติมน้ำ 3 ส่วน ต้มให้เหลือ 1 ส่วนรับประทาน เช่น น้ำ 3 ชามเทลงไปต้มให้เหลือประมาร 1 ชาม รับประทาน ก่อนอาหาร 30 นาที วันละ 4 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ก่อน นอน เป็นไม่มาก 15 วันหาย เป็นมานานไม่เกิน 2 เดือนหาย แล้วแต่ว่าความดันสูงมากมั้ย ใขมันในเลือดมากหรือเปล่า รับรองหายแน่นอนครับทดสอบมามากแล้วครับ
วิเคราะห์การออกฤทธิ์ของยา
1.กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเป็นสมุนไพรที่มีรถฝาดจืด สรรพคุณ ลดใขมันในเลือดโดยตรง ทำใมถึงลดได้ เพราะความฝาดของกระเจี๊ยบจะเข้าไปล้างคราบใขมันที่เกาะในหลอดเลือดและรับบบอวัยวะต่างๆออกมาทำให้หลอดเลือดสะอาด ท่อส่งเลือดเลยกว้างขึ้นความดันก็ลดลง เปรียบเทียบกับน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวที่สามารถล้างคราบใขมันที่ติดจานออกมาได้งัยครับ
2.ใบเตย มีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจให้แข็งแรง มีกำลังในการศสูบฉีดเลือด เสมือนเครื่องสูบน้ำที่ไดรับการช่อมแซมขึ้นมาใหม่นั่นเอง และยังช่วยบำรุงการทำงานของใตให้ขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีขึ้นอีกด้วย
เหตุผลที่แนะนำให้ใช้สมุนไพรที่หาง่ายเพราะว่า หลักการรักษาที่แท้จริงแล้วสิ่งสำคัญอยู่ที่การรักษาให้ถูกสาเหตุหรือวิเคราะห์โรคให้ถูกต้อง เมื่อรักษาถูกจุด ยาธรรมดาก็รักษาหายได้ ถ้าวินิจฉัยไม่ถูก กินยาแพงแค่ใหนวิเศษยังใงก็ไม่หายครับ อย่าไปเสียเงินเสียทองกับโฆษณาชวนเชื่อว่ายาดีต้องแพง มีสรรพคุณครอบจักรวาล ไม่งั้นเขาคงไม่แยกประเภทยาเป็นพวกๆหรอกครับ ปวดหัวก็กินพารา ปวดท้องก็กินพารา เวียนหัวก็กินพารา เป็นอะไรก็กิน พารา หายมั้ยครับ ไม่หายต้องกินให้ถูกประเภทตรงกับโรคที่เป็นจึงจะหายนะครับ คราวหลังจะได้ไม่เสียตังค์ฟรีๆแพงๆแล้วไม่หายอีกต่างหาก!!!!
แต่ก็ต้องควบคุมพฤติกรรมการกินด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก แล้วก็รักษาอีก มาด่าผมอีกว่ายาไม่ดี
หวังว่าบทความของผมคงจะทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ได้หายจากโรคนี้เสียที่นะครับ
มีปัญหาเรื่องการรักษาโรคต่างเข้าไปพูดคุยได้ที่เว็บบอร์ดของผมได้เลยครับคลิกข้างล่างครับ
http://greenherbthailand.hot-me.com/forum.htm